Türk Gökbilimci: Ali Kuşçu

Ali Kuşçu, Osmanlı’nın İstanbul’u fethettiği yüzyıl olan 15. yüzyılda yaşamıştır. Kendileri astronom, matematikçi ve aynı zamanda dil bilimci, yani lisaniyatçıdır. Gerçek adı Ali Bin Muhammed’tir. Kuşçu