Yıldız İle Kuyruklu Yıldız Arasındaki Farklar

Kuyruklu yıldız, kuyruklu olmaya kuyrukludur, ama bir yıldız değildir. Yalnızca hareket eden birer yıldızmış gibi göründüklerinden bu isimle anılırlar. Zaten aslında her ülkenin kullandığı ortak bir tanım değil bu. İngilizce’de bu gök cismine verilen isim “comet“tir. Kelimenin orijinali olan “kome“, Antik Yunanca’dan gelmektedir ve “saç” anlamına gelir. Kuyruklu yıldızlar bir çekirdek (nüve) bölümü, onu saran saç (koma) kısmı…
Devamı