Kategori: Astrobiyoloji

Evrendeki canlıların varlığını, yaşamını, evrimsel sürecini inceleyen Astrobiyoloji, Astronominin alt dalıdır. Kısaca evrende yaşamı araştıran bu bilim dalı; yaşanılabilir gezegenler, evrimsel süreçler, Dünya’da yaşamın başlangıcı ve evrimi gibi konuları inceler.

.