Güneş Süpernova Geçirseydi Ne Olurdu?

GÜNEŞ SÜPERNOVA GEÇİRSEYDİ

Süpernova, Güneş’ten daha büyük kütlesi olan yıldızların sarsıcı ölüm şekillerine denmektedir ve bir süpernova patlaması ile 1 saniye içerisinde açığa çıkacak enerji, Güneş’in milyonlarca yılda açığa çıkaracağı enerji ile aynı orandadır. Bununla beraber patlamadan sonra bize zarar verecek ciddi oranda gama ışınları açığa çıkmaktadır. Bu ışınlar Dünya üzerindeki yaşam dengesini bozabilecek (mutasyon vb..) nitelikte bir güce sahiptir. Neyse ki Güneş böyle patlama gerçekleştiremeyecektir. Çünkü büyüklüğü süpernova patlaması için gerekli oranda değildir. 

Güneşimiz kütlesinden dolayı süpernova gerçekleştireyecek kadar küçüktür.
Güneşimiz kütlesinden dolayı süpernova gerçekleştiremeyecek kadar küçüktür.

Süpernova patlaması geçirecek olan bir yıldız ile aranızda güvenli bir mesafe yaratmak isteseydiniz bu mesafenin 50-100 Işık Yılı (I.Y) kadar olması gerekmektedir. (Bu konu hakkında pek üzerinde durulmamıştır fakat güvenli mesafe yukarda belirtilen sayılar kadar olmalıdır diye bilinmektedir) Süpernova’dan bu mesafe ile güvende kalabilirsiniz fakat bu uzaklık ciddi oranda kısalsaydı yani demek istediğimiz sistemimizde etrafında döndüğümüz Güneş süpernova geçirseydi neler olurdu ?

Eğer Güneş süpernova geçirseydi açığa çıkan maddeler Venüs, Merkür ve Dünyayı tümüyle yok ederdi. Mars büyük hasarlar alırdı. Jüpiter ile Satürn şok dalgası ve madde akımı yüzünden büyük oranda kütle kaybederek devliklerini kaybederlerdi. Neptün ile Uranüs ise şok dalgasının yıkıcılığı uzaklık nedeniyle zayıflayacağından az hasar alarak kurtulurlardı.


Güneş’in kalıntısı olacak olan kara delik veya nötron yıldızı(Her ikisinden biri meydana gelecektir), Güneş’ten daha farklı bir kütle-çekim kuvveti uygulayacağı için hayatta kalacak olan gezegenlerin konumlarını değiştirecek ve ana asteroit kuşağı, kuiper kuşağı ile Oort bulutundaki gökcisimleri sistemin her tarafına saçılacaktır. Sistemin içerisinde hayatta kalan Gezegenler ise uzun yıllar göktaşı yağmuru altında kalacaklardır.

Dünya’nın üzerinde yok olacak olan bizler ve diğer canlılarında hayatı hızlı ve acısız bir ölüm ile sona erecektir. Fakat merak etmeyin. Güneş, büyüklüğü nedeni ile süpernova için yeterlilik göstermemektedir. Güneş’in sonu gürültülü bir patlama olmadan gerçekleşecek olan gezegenimsi nebula ile çevrili ortasında son hali ve kalıntısı olan beyaz cüce olacaktır.

Gözlerinizi Uzay’dan ayırmayın, herkese iyi günler.

#uzay #süpernova #güneş #astronomi #bilim #nebula #beyazcüce

Hey, Bizi Facebook’ta Takip Eder misin!

antalya escort
Sercan Yavuz Yazar: