Mars’ı Bombalayarak Dünyalaştırmak

Göğün Bilimini Yeryüzüne Aktarıyoruz!

Mars’ı Bombalayarak Dünyalaştırmak

Bildiğiniz üzere kızıl gezegen Mars aynı Dünya gibi bir yaşamsal koşula sahip bir gezegen halindeydi. Şu an ki haline gelmesinin nedeni ise Güneş rüzgarlarının şiddetli etkisinden dolayı atmosferindeki yaşamsal koşulu oluşturan gazların Uzay’a saçılması ve bununla birlikte atmosferin kalınlığını kaybetmesindendir. Güneş rüzgarlarının kızıl gezegen Mars’ın atmosferine etkisini hala gözlemleyebiliyoruz. Aynı şekilde gezegenimiz Dünya’da bu Güneş rüzgarlarına aynı etkide maruz kalsa da bizim bu etkiye karşı koyabileceğimiz ve kızıl gezegende bulunmayan güçlü bir manyetosfer tabakasına sahibiz. Manyetosfer tabakası Güneş’ten gelen güçlü güneş rüzgarlarını ve güneş kaynaklı parçacıkların (kozmik ışınlar vs..) hızını ses hızının altına indirerek ışına bir şok dalgası yaratır. Işın Dünyaya yaklaştıkça manyetosfer tabakasını geçemeyecek bir güce sahip olduğundan dolayı etkisi gitgide azalır ve yönünü Dünya’nın kutuplarına doğru değiştirir. Bu olay sonucunda Dünya, güneş kaynaklı ışınlar ve diğer kozmik ışınlardan korunmasıyla birlikte kutuplardan giren ışınların Oksijen ile etkileşimi sonucu Auroralar yani bilindiği tabiri ile kutup ışıkları meydana gelir.

Mars'ın atmosferinden saniyede 100 gram gaz Uzay'a salınmaktadır.

Mars’ın atmosferinden saniyede 100 gram gaz Uzay’a salınmaktadır.Buraya kadar Mars’ın neden yaşamsal koşulunu kaybettiğini ve manyetosferin işlevini anlamış bulunmaktayız. Şimdi ise konunun aslı olan soruya gelelim: Kızıl gezegen Mars’ı eski hali olan yaşamsal koşullara sahip bir gezegen haline getirebilir miyiz?

Bu soruya cevap arayan NASA teorik ve pratik olarak mümkün olan bir çözüm yolu buldular: Mars’ı bombalamak.

Kızıl gezegen'in kutuplarına atılacak hidrojen bombaları ile Mars'ı zamanla Dünyalaşacaktır

Kızıl gezegen’in kutuplarına atılacak hidrojen bombaları ile Mars zamanla dünyalaşacaktır

Mars’ın kutup bölgelerini hidrojen bombaları ile bombalayarak 10-15 yıl içerisinde sera etkisinin meydana getirdiği sıcaklık ile kızıl gezegenin yüzeyinde bulunan katı haldeki suyun eritilerek su oranının artması ve bununla birlikte su oranı ile doğru orantıda atmosferin kalınlaşıp yaşanılabilir bir ortamın oluşturulması planlanıyor. Projenin gerçekleşmesi sonucu hidrojen bombalarının etkisinin azalmasını bekleyecek olan İnsanlığın Mars’a koloni kurmak geciksede hidrojen bombalarının kızıl gezegen üzerindeki etkisi sonucu Mars aynı Dünya gibi bir gezegen haline gelerek İnsanlığın hali hazırda bir Mars’a yerleşmesi bizim için çok avantajlı olacaktır.

.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir