Mayalar ve Astronomi

Göğün Bilimini Yeryüzüne Aktarıyoruz!

Mayalar ve Astronomi

Maya Uygarlığı, -zirvede bulunduğu dönemde- astronomi alanında çok gelişmiş bir uygarlıktı. Öyle ki mayaların asırlar öncesi teknolojilerle yaptıkları araştırmalarla bugün yapılan astronomik çalışmalar, ölçümler hemen hemen aynıdır. Maya uygarlığı, bugün Meksika diye adlandırdığımız Orta Amerika çevresinde hüküm sürmüştür. Tabi zamanla saldırıya da uğrayan bu uygarlık, işgal, kıtlık, kuraklık ve iç savaşlar nedeniyle gücünü kaybetti. Buna rağmen hala o coğrafyada maya uygarlığının etkilerini (Mayalar geleneklerini) görebiliyoruz.

Maya uygarlığının tam olarak nasıl yıkıldığı bilinmemektedir. Avrupalıların saldırısıyla tamamen yerle bir olan uygarlığın çok daha önceden büyük bir kısmının yok olduğu bilinmektedir. Akla yatkın teoriler arasında mevsimsel olaylar (kuraklık vb.), El Nino’yu andıran kasırgalar, iç savaş ve kıtlık yer almaktadır. İspanyolların saldırısında ise Maya uygarlığında bir çok belge ve yazılı kaynak yok olmuştur.

 

Solda da görmüş olduğunuz üzere Maya uygarlığı 100 yıl boyunca kuraklıkla savaşmıştır.

Solda da görmüş olduğunuz üzere Maya uygarlığı 100 yıl boyunca kuraklıkla savaşmıştır.

Maya Uygarlığı ve Astronomi

 

Maya uygarlığı başta da belirttiğimiz üzere astronomi, matematik ve tıpta çok iyiydiler. Ölçümleri günümüzdeki ölçümlerle neredeyse aynı. Örnek olarak mayalar, Venüs’ün kavuşum süresini 584 Dünya günü olarak hesaplamışlardır. Günümüzde ise Venüs’ün kavuşum süresi 583.9 gün olduğunu görüyoruz. Venüs’e kafayı fazla takan bu uygarlık, gözle görülebilir olmasıyla da neredeyse Güneş’ten çok değer vermişlerdir. Önemli olayları tarihe not düşmek adına 3 sistem kullanmışlar ve bu sistemlerden birisi de Venüs yılıdır (diğerleri dini yıl ve Güneş yılıdır).

Diğer gök cisimlerinin de hassas ölçümlerini yapan uygarlık, 2 yeni ay arasındaki süreyi günümüz süresinden sadece birkaç saniye az hesaplamışlardır. (Mayalar 29.053020 gün olarak hesaplamışlardır. Günümüzde ise 29.53059 dur. Aradaki fark sadece 0.00039 dur)

İlginç bir şekilde kullanılan takvimlerin yanı sıra, uzun dönemleri içeren zaman hesaplı sistemlerden yararlanmışlardır. Zaman sisteminin başlangıç tarihi milattan önce 3113 yılıdır. Ay, Güneş ve Venüs yıllarının katlarıyla oluşturdukları bu sistemde 7200 güne katun, 144.000 güne baktun, 2.880.000 güne pictun ve en uzun dönem olan 23.040.000.000 güne de alautun adını verdiler.

Kullandıkları 3 adet takvimleri vardır. Birisi tıpkı miladi takvim gibi Güneş esaslıdır ve bu yılı 365 gün olarak hesaplamışlardır. Bunun yanı sıra dini ayinler için yapılan bir takvimleri daha vardır.

Tıpta ise diş dolgusu, saç ile yaraları dikme ve kendilerine has yöntemler kullanarak gelişmişliklerini sürdürmüşlerdir.

 

Mayalar ve 2012 Söylentileri

Birçoğumuz Maya kehanetleri hakkında söylenenleri biliriz. 2012 yılında maya takvimine göre Dünya’nın sonu geleceği hakkında söylentiler ortaya atıldı. Bazı açıklamalarla birlikte milyarlarca insanı korkutan bu söylenti aslında sadece o dönemin sıfırlanmasına işaretti. Yukarıda da belirttiğimiz üzere her 2.880.000 günde bir sıfırlanan pictun döneminin bir sonraki periyodu, 2012 yılının 21 Aralığına denk geliyordu. Bu nedenden ötürü ortaya atılan bu yaygaradan sadece medya ve boşboğaz insanlar faydalandı. Söylentiye inanan bazı insanlar sanki Dünya’nın sonuymuş gibi tüm paraların kullandı ve yalancının mumu sönünce de mağdur oldular. Aynı zamanda İzmir’in Şirince Köyü’nün bu felaketten etkilenmeyeceği savı ortaya atıldı ve köy hem iç hem de dış turist göçüyle rağbet gördü.

Hatta bu olay filme dahi aktarılmıştır.

Hatta bu olay filme dahi aktarılmıştır.

Astronomi’nin Mimariye Aktarılması

 

Diğer uygarlıklar gibi mimaride zirve noktasına ulaşmışlardır. Chichen Itaz’da yer alan Kukulkán Piramidi’nin çok özel mimari yapısı vardır. Mayalar bu piramidi astronomi ve matematikte ne kadar ileri olduklarını Dünya’ya kanıtlamak istercesine belirli bir sistemle inşa etmişlerdir. Piramidin dört cephesinin her birinde 91 basamak bulunur. 4 tane cephesi varsa 4 ile 91 i çarptığımız zaman 364 sayısına ulaşırız. Tepedeki düzlüğü de eklediğimiz zaman bu sayı 365 olur, yani hesapladıkları 1 yıl. Bir de piramidi yönlendirme ve inşa etme tercihleri sayesinde, ilkbahar ve sonbaharda ekinoksların (gün eşitliğinin) gerçekleştiği tarihlerde güneş ışınları, piramidin çıkıntılarının yardımıyla, merdiven basamaklarının dibinde bulunan iki adet yılan başı yontusunun “S” şeklinde oluşan gövde uzantısı oluşacak şekilde bir gölge oluşturmasını sağlar. Bunun anlamı ise 2 başlı yılan demektir, yani dini bir sembol. Bu yılan Kukulkan adıyla bilinen ilah tüylü yılandır.(Yılanın, vücudunun gökcisimlerinin yörüngelerinin şeklini alabilmesi yani S’ler çizebilmesinden dolayı Mayalar’da göksel bir sembol olarak seçilmiş olduğu yorumlanır.)

 

Ünlü Kukulkan piramidinin kuzey cephesi. 91 basamağı ve S leri görebilirsiniz.

Ünlü Kukulkan piramidinin kuzey cephesi. 91 basamağı ve S leri görebilirsiniz.

Görüldüğü üzere eski çağdaki bu uygarlık günümüz teknolojileri olmadan da çok hassas ölçümler yapmışlar ve bunları en doğru şekilde kullanmışlardır. Günümüzde ise bu teknolojilerle birbirimizi öldürüyoruz ve pisliğimizi uzaya taşıyoruz. Önemli olan teknolojini gelişmesi değil, insanların gelişmesidir. İyi bir teknoloji kötü insanların elindeyse ondan medet ummamak gerekir, esen kalın.

 

İleri Okuma İçin:

Mayalar Nasıl Yok Oldu? 

Maya Astronomisi.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir