Ali Kuşçu'nun Yaşamı

Türk Gökbilimci: Ali Kuşçu

Ali Kuşçu, Osmanlı’nın İstanbul’u fethettiği yüzyıl olan 15. yüzyılda yaşamıştır. Kendileri astronom, matematikçi ve aynı zamanda dil bilimci, yani lisaniyatçıdır. Gerçek adı Ali Bin Muhammed’tir. Kuşçu lakabını ise Babası, Horasan bölgesinin hükümdarı Uluğ Bey’in kuşçubaşı (doğancıbaşı) olduğundan dolayı almıştır ve bu lakapla ünlenmiştir.     YAŞAMI 1403’de Dünya’ya gelen Ali Kuşçu, Semerkand’da doğmuş ve öğrenim hayatını burada…
Devamı