Etiket: Astronom

Eylül 6, 2016 Kapalı

Türk Gökbilimci: Ali Kuşçu

Yazar: Sinan ÖZBAŞ

Ali Kuşçu, Osmanlı’nın İstanbul’u fethettiği yüzyıl olan 15. yüzyılda yaşamıştır. Kendileri astronom, matematikçi ve aynı zamanda dil bilimci, yani lisaniyatçıdır. Gerçek…