Novalar ve Süpernovalar

Astronomide, değişen yıldızlar konusunun patlayan değişenler alt başlığı altında incelenen nova ve süpernovalar,  bir yıldızın yaşam evrelerindendir. Değişen yıldızlar, parlaklıkları zaman içinde artan ya da azalan yıldızlardır. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Yine bu nedenler, yıldızın iç yapısından kaynaklanıyor olabileceği gibi, dıştan kaynaklı da olabilir. Bu başlık altında incelenebilecek çeşitli yıldızlar var, ama biz sadece nova ve…
Devamı