Yıldızların Evrimi – Küçük Kütleli Yıldızların Yaşam Yolu

Yıldızların evrimi, onların kütlelerinin belirlediği bir yaşam yoludur. Bir yıldızın anakola gelirken hangi evreyi izlediğini şu yazımızda anlatmıştık. Anakol için özetle, bir yıldızın oluşum aşamasında dengeye ulaştığı ilk evredir denebilir. Anakola gelene kadar aynı aşamalardan geçen yıldızların, anakoldan sonra hangi yolu izleyecekleri kütleye bağlıdır. Bunun için yıldız yaşamını kütlelere göre 3 başlık altında inceleyebiliriz. Bu yazıda konumuz…
Devamı